SiteMap...

 

 VISVIRES HälsoIndex®

 

Erbjudande

VisVires HälsoIndex®  baseras på Antonvsky's välkända KASAM (känslan av sammanhang) och är ett sätt att mäta självupplevd hälsa, s.k. salulutogenes. Värdet på VisVires HälsoIndex®  (efter analys) visar bl.a. hur bra man tål och hanterar stress. VisVires HälsoIndex®  kan appliceras i modern hälsopromotion och ingår i vad man brukar kalla för hälsokorset. Vi mäter vårt hälsoindex med 29 flervals frågor som handlar om livsstil. Vi gör sammanställningar både för individ och grupp/organisation och hjälper er att hitta lämpliga förbättringsåtgärder.

Kontakta oss för mer information >>

Frågeformulären

VisVires HälsoIndex®  frågeformulär i webbform att maila in för analys >>

VisVires HälsoIndex®  frågeformulär i pdf-dokument att skicka in med post >>

  

 

 

delare0
VisVires Coaching AB   A Öster Grimsta 19  - 148 97 Sorunda   T 070-768 42 45  E info@visvires.se   W www.visvires.se