SiteMap...

 

 

 

 

VÅR AFFÄRSIDÉ


Som grund för vår verksamhet har vi en tro att människor i allmänhet saknar kännedom om sina innersta och grundläggande behov. En grundläggande förutsättning för att förändringar skall bestå är att förändringen tillfredställer åtminståne något grundläggande behov. 
Vi på VisVires har kompetens att visualisera behov (t.ex. för förändring) på ett sätt som enkelt förstås. Vi kan även ge stöd i själva förändringsarbetet på ett sätt som ger önskade och varaktiga resultat.

 

VÅR VISION


Att snabbt och effektivt identifiera våra kunders verkliga behov av förbättringar och tillgodose dessa behov på ett kraftfullt sätt. Vi har därmed en hög servicegrad och nöjda kunder. Vi känner att uppdragen är meningsfulla och vi utvecklas tillsammans med våra kunder.

              

 

 

 

 

delare0
VisVires Coaching AB   A Öster Grimsta 19  - 148 97 Sorunda   T 070-768 42 45  E info@visvires.se   W www.visvires.se