SiteMap...

 

 Vår nya kurs i kreativ Problemlösning tillsammans med NFI Utbildning AB

 

Under denna spännande kurs lär du dig en effektiv processorienterad metodik för problemslösning som fungerar i praktiken. Vi ser bl.a. till att du lär dig undvika det absolut vanligaste felet, att hoppa in i själva lösningen utan tillräcklig information om vilket problem som egentligen skall lösas. Metoderna som lärs ut är generella, baserade på etablerade tekniker och är tillämpbara på alla typer av problemställningar.

SE NFIs Hemsida för mer information >>

 

 

delare0
VisVires Coaching AB   A Öster Grimsta 19  - 148 97 Sorunda   T 070-768 42 45  E info@visvires.se   W www.visvires.se